École normale supérieure, còn được gọi là ENS, một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín nhất của Pháp (grande école).[1]

Cơ sở trung tâm nằm trên Phố Ulm ở quận 5 của Paris. Các cơ sở khác nằm trên Boulevard Jourdanon (Paris) và ngoại ô Montrouge, và có một cơ sở sinh học ở Foljuif.

Họ cùng nhau tạo thành một nhóm ENS không chính thức. Để phân biệt với các tổ chức khác, tổ chức Paris thường được gọi là ENS-Paris hoặc ENS-Ulm.

Sinh viên tốt nghiệp nổi tiếng sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa