École normale supérieure de Lyon

École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) là một grande école của Pháp nằm ở thành phố Lyon. Đây là một trong bốn trường đại học écoles normales có uy tín ở Pháp. Trường bao gồm hai đơn vị học thuật - nghệ thuật và khoa học - với các cơ sở ở Lyon, gần hợp lưu của hai con sông RhôneSaône.[1]

Sinh viên ENSL thường có một địa vị đặc biệt là công chức sau nhiều cuộc thi, miễn là họ tiếp tục sự nghiệp công chức của mình.[2]

Sinh viên tốt nghiệp nổi tiếng Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi