Ích An Đại quân

Con của Triều Tiên Thái Tổ

Ích An Đại quân (益安大君, 1360 - 26 tháng 9, 1404) là vương tộc dưới thời Triều Tiên khai quốc. Cha là Triều Tiên Thái Tổ, tên thật Lý Phương Nghị (李芳毅), tự là Khoan (寬), thụy hiệu An Tương (安襄). Sau được phong hiệu Mã Hàn An Tương công (馬韓安襄公). Mẹ là Thần Ý Vương hậu Hàn thị. Kết hôn với Thiết Nguyên (鐵原) Thôi thị. Sau được cải phong Mã Hàn Cung Tĩnh Công (馬韓 恭靖公).

Ích An Đại quân
익안대군
이방의.jpg
Ích An Đại quân Lý Phương Nghị
Đại quân nhà Triều Tiên
Tại vị1392 - 26 tháng 9, 1404
Thông tin chung
Sinh1360
Toàn Châu, Cao Ly
Mất26 tháng 9, 1404
Triều Tiên
Phối ngẫuTam Hàn Quốc Đại phu nhân Đông Châu Thôi thị
Hậu duệXem văn bản
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Thái Tổ
Thân mẫuThần Ý Vương hậu
Tôn giáoNho Giáo

Cuộc sốngSửa đổi

  • 1392 (Thái Tổ Nguyên niên), 25 Tháng 8,  Lý Thành Quế lập quốc lấy hiệu Thái Tổ, phong Phương Nghị làm Ích An quân (益安君).
  • 10 Tháng 10, 1398, phong tước hiệu Trung Quân Tiết Chế sử (中軍節制使).
  • 9 Tháng 11, 1398, phong làm Định Xã Nhất đẳng Công thần.[1]
  • 22 Tháng 1, 1399, Khai quốc Nhất đẳng Công thần.[2]
  • Sau là Đại Khuông Phụ Quốc Sung Lộc Đại phu.
  • 8 Tháng 2, 1401, sách phong Ích An Phủ viện Đại quân (益安府院大君).[3]
  • Truy phong Mã Hàn Cung Tương Công (馬韓 恭靖公).

Cái chếtSửa đổi

Ông được an táng trên một ngọn đồi thuộc khu Baek-am, ấp Sa-gok, xã Heunggyo, huyện Kaepung, tỉnh Gyeonggi.

Gia quyếnSửa đổi

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Triều Tiên Vương triều thực lục, Thái Tổ thực lục【태백산사고본】【영인본】 Quyển 1, tr.138
  2. ^ Triều Tiên Vương triều thực lục, Thái Tổ thực lục【태백산사고본】【영인본】 Quyển 1, tr.141
  3. ^ Triều Tiên Vương triều thực lục, Thái Tổ thực lục【태백산사고본】【영인본】 Quyển 1, tr.195