Ô Kê Hầu Thi Trục Đê thiền vu

Ô Kê Hầu Thi Trục Đê thiền vu (giản thể: 乌稽侯尸逐鞮单于; phồn thể: 烏稽侯尸逐鞮單于; bính âm: Wūjīhóushīzhúdīchányú, ?-128), thuộc Luyên Đê thị, danh là "Bạt", là con trai của Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu, là đệ của Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê thiền vu của Nam Hung Nô. Năm 124, kế vị chức thiền vu từ người anh đã mất. Hán Thuận Đế giúp đơc Nam Hung Nô lập các công sự phòng ngự, phòng bị Tiên Ti. Năm 128, Ô Kê Hầu Thi Trục Đê thiền vu mất.

Ô Kê Hầu Thi Trục Đê
烏稽侯尸逐鞮
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
124─128
Tiền nhiệmVạn Thị Thi Trục Hầu Đê
Kế nhiệmKhứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Thông tin cá nhân
Mất128
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu
Anh chị em
Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê thiền vu, Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu

Tham khảo sửa

Tiền vị:
Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
124128
Kế vị:
Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu