Ô nhiễm ánh sáng là việc chiếu sáng quá mức hoặc ánh sáng nhân tạo gây khó chịu.

Theo định nghĩa của Hiệp hội bầu trời đêm quốc tế (IDA) xác định ô nhiễm ánh sáng là:

Bất kỳ tác động bất lợi của ánh sáng nhân tạo bao gồm cả ánh sáng trên bầu trời, ánh sáng chói, xâm nhập ánh sáng, ánh sáng lộn xộn, giảm tầm nhìn vào ban đêm, và lãng phí năng lượng.[1]

Cách tiếp cận này lẫn lộn nguyên nhân và kết quả của nó, tuy nhiên. Ô nhiễm ánh sáng là ánh sáng bổ sung, tương tự với ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm điôxit cácbon. Định nghĩa khoa học bao gồm:

  • Thay đổi mức độ ánh sáng tự nhiên trong môi trường ngoài trời do các nguồn ánh sáng nhân tạo..[2]
  • Ô nhiễm ánh sáng là sự thay đổi của mức độ ánh sáng trong môi trường ngoài trời (từ những người tự nhiên) do con người tạo ra nguồn ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng trong nhà là những thay đổi mức độ ánh sáng trong môi trường trong nhà do nguồn ánh sáng, thỏa hiệp sức khỏe con người.[3]
  • Ô nhiễm ánh sáng là sự du nhập của con người, trực tiếp hoặc gián tiếp, ánh sáng nhân tạo ra môi trường.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Homepage”. International Dark-Sky Association. Bottom. 
  2. ^ Cinzano, P.; Falchi, F.; Elvidge, C. D.; Baugh, K. E. (2000). “The artificial night sky brightness mapped from DMSP Operational Linescan System measurements” (PDF). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 318 (3): 641. Bibcode:2000MNRAS.318..641C. arXiv:astro-ph/0003412. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03562.x. 
  3. ^ Hollan, J: What is light pollution, and how do we quantify it?. Darksky2008 conference paper, Vienna, August 2008. Updated April 2009.
  4. ^ Marín, C. and Orlando, G. (eds.): Starlight Reserves and World Heritage. Starlight Initiative, IAC and the UNESCO World Heritage Centre. Fuerteventura, Spain, June 2009.