Ô tô (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ô tô có thể là:

  • Ô tô một loại phương tiện giao thông phổ biến trên bộ.
  • Phim Ô tô, một tác phẩm điện ảnh.
  • Ô Tô một đơn vị hành chính cấp huyện của Trung Quốc.