Ôn Lĩnh (chữ Hán phồn thể:溫嶺市, chữ Hán giản thể: 温岭市, âm Hán Việt: Ôn Lĩnh thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Ôn Lĩnh có diện tích 836 km², dân số 1.140.000 người. Mã số bưu chính của huyện này là 317500. Thị xã Ôn Lĩnh được chia ra các đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 nhai đạo, 11 trấn và 4 hương. Các đơn vị này lại được chia thành 97 khu cư dân, 847 ủy ban thôn. Chính quyền nhân dân thị xã đóng tại số 58, đường Phương Thành, nhai đạo Thái Bình.

  • Nhai đạo biện sự xứ: Thái Bình, Thành Đông, Thành Tây, Thành Bắc, Hoành Phong.
  • Trấn: Đại Khê, Trạch Quốc, Tân Hà, Nhược Hoành, Tùng Môn, Ôn Kiêu, Ổ Cân, Thành Nam, Thạch Kiều Đầu, Tân Hải, Thạch Đường.

Tham khảoSửa đổi