Ôxít nitơ

trang định hướng Wikimedia

Ôxít nitơ hay nitơ ôxít là tên gọi chung để chỉ: