Sắt oxit

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Ôxít sắt)
Bột màu dùng sắt oxit

Sắt oxit là các oxit của sắt. Một số được dùng trong vật liệu gốm, như làm men gốm. Chúng, cùng với oxit các kim loại khác, tạo ra màu sắc cho men sau khi nung ở nhiệt độ thích hợp.