Úc Nam (chữ Hán giản thể: 郁南县, Hán-Việt: Úc Nam huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1.966 km², dân số 480.000 người. Mã số bưu chính là 527100. Chính quyền huyện đóng ở trấn Đô Thành. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 15 trấn: Đô Thành, Đông Bá, Tống Quế, Liên Than, Hà Khẩu, Đại Loan, Kiến Thành, Thiên Quan, Thông Môn, Quế Vu, Bình Đài, Bảo Châu, Lịch Động, Đại Phương, Nam Giang Khẩu.

Tham khảo

sửa