Ý Tông

trang định hướng Wikimedia

Ý Tông (chữ Hán: 懿宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa