Ý Hoàng Hậu (chữ Hán:懿皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ quân chủkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa