Ăn thịt

trang định hướng Wikimedia

Ăn thịt có thể là dạng ngắn gọn của: