Č (Latin C với dấu mũ ngược, hay còn gọi là háček ở Czech, mäkčeň trong Slovak, và strešica trong tiếng Slovenia) được sử dụng trong những bối cảnh khác nhau, thường biểu thị không có tiếng nói postalveolar affricate phụ âm [t͡ʃ] như tiếng Anh ch trong từ sô cô la. Nó được biểu thị bằng Unicode là U + 010C (chữ hoa) và U + 010D (chữ thường č).

ch
Bŏh Hră Č
Č in upper- and lowercase

UnicodeSửa đổi

Ký Tự Č č
Tên Unicode chữ C viết hoa với caron chữ c viết thường với caron
Mã Hóa Số thập phân hex Số thập phân hex
Unicode 268 U+010C 269 U+010D
UTF-8 196 140 C4 8C 196 141 C4 8D
Tham chiếu ký tự số Č Č č č