Đài Loan dưới sự cai trị của nhà Thanh đề cập đến sự cai trị của nhà Thanh đối với Formosa (Đài Loan ngày nay[1]) từ năm 1683 đến năm 1895. Tòa án nhà Thanh đã gửi một đội quân do tướng Thi Lang lãnh đạo và sáp nhập Đài Loan vào năm 1683. Nó được cai trị là tỉnh Phúc Kiến của Đài Loan cho đến khi tuyên bố của tỉnh Phúc Kiến-Đài Loan vào năm 1887. Sự cai trị của nhà Thanh đối với Đài Loan chấm dứt khi Đài Loan được Hiệp ước Shimonoseki nhượng lại cho Nhật Bản vào năm 1895.

Đài Loan thời Thanh trị
臺灣清治時期
Phủ/Tỉnh của Nhà Thanh

 

1683–1895
Cờ Huy hiệu
Cờ Niêm phong
Vị trí của Đài Loan thuộc Thanh
Phủ Đài Loan
Thủ đô Đài Loan phủ (nay là Đài Nam) (1683-1885)
Toatun (大墩; nay là Đài Trung) (1885-87)
→ Đài Bắc phủ (nay là Đài Bắc) (1887-95)
Chính phủ Phân cấp của nhà Thanh
Lịch sử
 -  Trận Bành Hồ năm 1683
 -  Chuyển đổi thành tỉnh 1885
 -  Hiệp ước Shimonoseki 17 tháng 4 năm 1895
 -  Cộng hòa Formosa thành lâp 23 tháng 5 năm 1895
Một phần của loạt bài
Lịch sử Đài Loan

Lịch sử Đài Loan

Thời tiền sử 50000 TCN-1624
Vương quốc Đại Đỗ 1540-1732
Formosa thuộc Hà Lan 1624-1662
Formosa thuộc Tây Ban Nha 1624-1662
Vương quốc Đông Ninh 1662-1683
Đài Loan thuộc nhà Thanh 1683-1895
Cộng hòa Đài Loan 1895
Đài Loan thuộc Nhật Bản 1895-1945
Hậu chiến Đài Loan 1945-nay

Đài BắcCao Hùng
Niên biểu lịch sử
Di tích khảo cổDi tích lịch sử

Lịch sửSửa đổi

Sau cái chết của Trịnh Kinh năm 1681, nhà Thanh đã nắm được lợi thế do cuộc đấu tranh để kế vị và phái hải quân của họ với Thi Lang vào đầu để tiêu diệt hạm đội Trịnh Kinh ra khỏi Quần đảo Bành Hồ. Năm 1683 sau Trận Bành Hồ, quân Thanh đổ bộ vào Đài Loan. Trịnh Khắc Sảng đã nhượng bộ quân Thanh yêu cầu đầu hàng, và Vương quốc Đông Ninh của ông được sáp nhập vào nhà Thanh như một phần của Phúc Kiến, do đó chấm dứt hai thập kỷ cai trị của gia đình họ Trịnh.[2]

Hoàng đế Khang Hi sáp nhập Đài Loan vì ông muốn loại bỏ các lực lượng kháng chiến còn lại chống lại nhà Thanh. Tuy nhiên, nhà Thanh không muốn phát triển Đài Loan mạnh mẽ hơn vì điều này có thể khuyến khích bất kỳ lực lượng kháng chiến tiềm năng nào xây dựng căn cứ (nhà nước) tại Đài Loan. Vì thế, nhà Thanh đã thụ động cai trị Đài Loan. Ban đầu, Đài Loan được cai trị như một phần của tỉnh Phúc Kiến. Đài Loan sẽ trở thành một tỉnh riêng biệt sau này. Năm 1721, người Khách Gia, Phúc KiếnCho Nhất Quý đã thực hiện một cuộc nổi loạn do ông lãnh đạo và cuối cùng bị bắt giữ bởi Đài Nam và hình thành một thời gian ngắn nhắc nhở về chính quyền nhà Minh trước đây. Ngay sau khi Cho Nhất Quý nổi dậy, mong muốn mở ra vùng đất mới để ông đã khiến chính phủ khuyến khích mở rộng di cư người Hán sang các khu vực khác trên đảo. Ví dụ, cư dân ở khu vực Đạm Thủy đã phát triển đến mức chính phủ cần một trung tâm hành chính ở đó, bên cạnh đồn quân sự. Chính phủ đã cố gắng xây dựng một trung tâm với lao động thổ dân địa phương, nhưng đối xử với họ giống như nô lệ hơn và cuối cùng đã gây ra một cuộc nổi loạn. Các nhóm thổ dân chia rẽ đã tham gia lực lượng nổi dậy, nhưng có một số người vẫn trung thành với nhà Thanh, có lẽ vì họ đã có sự thù địch với các nhóm khác. Cuộc nổi dậy của thổ dân đã bị nghiền nát trong vòng vài tháng với sự xuất hiện của quân đội bổ sung. Lâm Sảng Văn đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn diễn ra trong năm 1786 và 1788[3]. Lâm Sảng Văn, một người nhập cư từ Chương Châu, đã đến Đài Loan cùng với cha mình vào những năm 1770. Ông tham gia vào một xã hội bí mật gọi là Thiên và hội (天地会) có nguồn gốc không rõ ràng. Cha của ông đã bị chính quyền địa phương giam giữ, có lẽ trong các hoạt động bị cáo buộc của Ông với cộng đồng, sau đó Lâm Sảng Văn giữ các thành viên còn lại của cộng đồng trong cuộc nổi loạn trong một nỗ lực để giải thoát cha mình. Có một thành công ban đầu trong việc đẩy các lực lượng chính phủ từ căn cứ của ông ở Chương Hóa, các đồng minh của ông cũng làm như vậy trên Đạm Thủy. Tại thời điểm này, trận chiến chỉ thu hút các thành viên Chương Châu của cộng đồng và kích hoạt các chiến sự cũ, điều này đã được đưa ra khỏi mạng lưới Tuyền Châu (cũng như Khách Gia) thay mặt cho chính phủ. Cuối cùng, Chính phủ đã gửi đủ sức mạnh để lập lại trật tự, ông bị xử tử và Hội Trời và đất lan sang đất liền hoặc gửi đi ẩn náu, nhưng không có cách nào để loại bỏ nỗi đau giữa Chương Châu, Tuyền Châu và mạng lưới Khách Gia. Mặc dù họ không bao giờ nghiêm túc về việc thúc đẩy chính phủ hoặc bao trùm toàn bộ hòn đảo, sự thù địch diễn ra lẻ tẻ trong phần lớn của thế kỷ 19, chỉ bắt đầu chấm dứt vào những năm 1860. Có hơn một trăm cuộc nổi loạn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Tần suất của các cuộc nổi loạn, bạo loạn và xung đột dân sự trong Đài Loan thuộc Thanh là do nói chung nhưng không có cách nào để loại bỏ nỗi đau giữa Chương Châu, Tuyền Châu và mạng lưới Khách Gia. Mặc dù họ không bao giờ nghiêm túc về việc thúc đẩy chính phủ hoặc bao trùm toàn bộ hòn đảo, sự thù địch diễn ra lẻ tẻ trong phần lớn của thế kỷ 19, chỉ bắt đầu chấm dứt vào những năm 1860. Có hơn một trăm cuộc nổi loạn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Tần suất của các cuộc nổi loạn, bạo loạn và xung đột dân sự trong Đài Loan thuộc Thanh là do nói chung nhưng không có cách nào để loại bỏ nỗi đau giữa Chương Châu, Tuyền Châu và mạng lưới Khách Gia. Mặc dù họ không bao giờ nghiêm túc về việc thúc đẩy chính phủ hoặc bao trùm toàn bộ hòn đảo, sự thù địch diễn ra lẻ tẻ trong phần lớn của thế kỷ 19, chỉ bắt đầu chấm dứt vào những năm 1860. Có hơn một trăm cuộc nổi loạn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Tần suất của các cuộc nổi loạn, bạo loạn và xung đột dân sự trong Đài Loan thuộc Thanh là do nói chung Có hơn một trăm cuộc nổi loạn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Tần suất của các cuộc nổi loạn, bạo loạn và xung đột dân sự trong Đài Loan thuộc Thanh là do nói chung có hơn một trăm cuộc nổi loạn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Tần suất của các cuộc nổi loạn, bạo loạn và xung đột dân sự trong Đài Loan thuộc Thanh là do nói chung "Tam niên nhất phản, ngũ niên nhất loạn" (三年一反、五年一亂, ba năm một cuộc tấn công, năm năm một cuộc bạo loạn).

Phản ứng của Đài Loan trước Hiệp ước ShimonosekiSửa đổi

Trong nỗ lực ngăn chặn sự cai trị của Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ độc lập Formosa đã được tuyên bố. Nền cộng hòa này tồn tại trong thời gian ngắn khi Nhật Bản nhanh chóng đàn áp phe đối lập.

Danh sách tuần phủSửa đổi

Tuần phủ Phúc Kiến-Đài Loan (福建臺灣巡撫)
No. Hình ảnh Tên
(Sinh–Mất)
Nơi sinh Chức vụ trước Nhiệm kỳ
(Nông lịch)
Hoàng đế
1   Lưu Minh Truyền
劉銘傳
Liú Míngchuán (tiếng Quan thoại)
Lâu Bêng-thoân (tiếng Phúc Kiến)
Liù Mèn-chhòn (tiếng Khách Gia)
(1836–1896)
Hợp Phì, An Huy Tuần phủ Phúc Kiến 12 tháng 10 năm 1885
Quang Tự 11-9-5
4 tháng 6 năm 1891
Quang Tự 17-4-28
 

Quang Tự

tạm thời   Đắm Ứng Khuê
沈應奎
Shěn Yìngkuí (tiếng Quan thoại)
Tîm Èng-khe (tiếng Phúc Kiến)
Chhṳ̀m En-khùi (Tiếng Khách Gia)
Bình Hồ, Chiết Giang Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tỉnh Phúc Kiến-Đài Loan 4 tháng 6 năm 1891
Quang Tự 17-4-28
25 tháng 11 năm 1891
Quang Tự 17-10-24
2   Nghẹo Hữu Nhèm
邵友濂
Shào Yǒulián (tiếng Quan thoại)
Siō Iú-liâm (tiếng Phúc Kiến)
Seu Yû-liàm (tiếng Khách Gia)
(1840–1901)
Dư Diêu, Chiết Giang Tuần phủ Hồ Nam 9 tháng 5 năm 1891
Quang Tự 17-4-2
13 tháng 10 năm 1894
Quang Tự 20-9-15
3   Đường Cảnh Tùng
唐景崧
Táng Jǐngsōng (tiếng Quan thoại)
Tn̂g Kéng-siông (tiếng Phúc Kiến)
Thòng Kín-chhiùng (tiếng Khách Gia)
(1841–1903)
Quán Dương, Quảng Tây Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tiếng Phúc Kiến-Đài Loan 13 tháng 10 năm 1894
Quang Tự 20-9-15
20 tháng 5 năm 1895
Quang Tự 21-4-26

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ 臺灣歷史地圖 增訂版 [Taiwan Historical Maps, Expanded and Revised Edition]. Đài Bắc: National Museum of Taiwan History. Tháng 2 năm 2018. tr. 86–87. ISBN 978-986-05-5274-4. 
  2. ^ Copper (2000), tr. 10.
  3. ^ Peterson, Willard J. (2002), Part 1: The Ch'ing Empire to 1800, The Cambridge History of China 9, Cambridge University Press, tr. 269, ISBN 9780521243346, OL 7734135M 

Tham khảoSửa đổi

  • Copper, John F. (2000). Historical dictionary of Taiwan (Republic of China) (ấn bản 2). Lanham, Md. [u.a.]: Scarecrow Press. tr. 10. ISBN 9780810836655. OL 39088M. 
  • Davidson, James W. (1903). “Chapter XVII: Progressive Formosa: A Province of China. 1886-1894”. The Island of Formosa, Past and Present: history, people, resources, and commercial prospects: tea, camphor, sugar, gold, coal, sulphur, economical plants, and other productions. London and New York: Macmillan. OCLC 1887893. OL 6931635M. 
  • Tai, Pao-tsun (2007). The Concise History of Taiwan . Nantou City: Taiwan Historica. ISBN 9789860109504. 
  • Emma Teng (1 tháng 3 năm 2006). Taiwan's Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683-1895. Harvard Univ Asia Center. ISBN 978-0-674-02119-8. 

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tiền nhiệm:
Vương quốc Đông Ninh
(Xem thêm Vương quốc Đại Đỗ)
Lịch sử Đài Loan
Dưới sự cai trị của nhà Thanh

1683–1895
Kế nhiệm:
Dưới sự cai trị của Nhật Bản