Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (tiếng Anh: Khanh Hoa Radio - Television, viết tắt KTV) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của ĐảngNhà nước; phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạoSửa đổi

 • Giám đốc: Lê Anh Vũ
 • Phó Giám đốc: Trần Minh Thảo, Nguyễn Chí Hoài

Lịch sửSửa đổi

 • Tiền thân của đài là Đài Truyền hình Nha Trang được thành lập từ thời Việt Nam Cộng hòa phát từ đảo Hòn Tre vào đất liền, đến đầu tháng 4 năm 1975 do chiến tranh đài tạm dừng hoạt động.
 • Hơn 1 năm sau ngày giải phóng Khánh Hòa, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 1976, Đài truyền hình Nha Trang đã hoàn thành việc xây dựng và phát sóng trở lại.[1]
 • Năm 1995, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh Khánh Hòa và Đài Truyền hình Nha Trang.
 • Sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, KTV thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất chấm dứt phát sóng truyền hình analog.
 • Năm 2019, KTV phát sóng truyền hình độ phân giải cao HD.

Các kênhSửa đổi

Phát thanhSửa đổi

 • AM 576 KHz: Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp phát sóng 18/24h. Phát các chương trình thời sự 3 buổi còn lại dành thời gian tiếp sóng VOV1
 • 106,5 MHz: Kênh Phát thanh Khánh Hoà phát sóng 18/24h.

Truyền hìnhSửa đổi

 • KTV: Kênh truyền hình Khánh Hoà phát sóng 24/24h.

Thời lượng phát sóng trên KTV

 • 05h30 - 23h00: 01/01/1995 đến 31/07/2010 (17h30/24h).
 • 24/24h: 01/08/2010 - nay.


Hoạt độngSửa đổi

Thông qua hệ thống các trạm tiếp phát của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà và 8 đài truyền thanh, truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố và trên 137 đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn; hiện nay sóng phát thanh và truyền hình KTV phủ trên 95% diện tích toàn tỉnh.

Thời lượng phát sóng phát thanh (AM 576 KHz và FM 106,5 MHz) của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà đạt 18,5/24h từ 5h30 đến 0h00 và tiếp sóng các kênh phát thanh FM và AM của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1: 24/24h; VOV2: 19/24h; VOV3 24/24h). Thời lượng phát sóng truyền hình trên kênh KTV là 24/24h và tiếp sóng các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1 - VTV3: 24/24h)[2].

Ngoài các chương trình tiếng Việt, mỗi ngày đài còn có một bản tin tiếng Nga, bản tin tiếng Anh và bản tin tiếng Pháp phục vụ cho khách du lịch và người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh. Mỗi tháng 2 lần đài có 1 chương trình thời sự tổng hợp tiếng Raglai phục vụ cho người Raglai, nhóm dân tộc đông thứ hai tại Khánh Hòa.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi