Đám rối thần kinh cụt

Đám rối thần kinh cụt (gọi tắt là đám rối cụt) là một mạng lưới được tạo bởi các thần kinh gần với xương cụt.

Đám rối thần kinh cụt
Đám rối thần kinh cùng và cut
Latinh plexus coccygeus
Từ S4, S5, thần kinh sống cụt
Đến thần kinh hậu môn - cụt

Cấu trúcSửa đổi

Đám rối tạo bởi thần kinh sống cụt và một phần của thần kinh sống cùng IV (S4). Nó cho nhánh đến thần kinh hậu môn - cụt.

Xem thêmSửa đổi

Tài liệuSửa đổi

  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas Giải phẫu người, Vietnamese Edition (ấn bản 6). Nhà xuất bản Y học, ELSEVIER. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas of Human Anatomy (ấn bản 7). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas d'anatomie humaine (ấn bản 5). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-229-47-1297-5.
  • Bài giảng Giải phẫu học, PGS Nguyễn Quang Quyền, tái bản lần thứ mười lăm
  • PGS.TS Nguyễn Quang Huy (2017). Giải phẫu người (ấn bản 2). Nhà xuất bản Y học. ISBN 978-604-66-2933-7.
  • Phiên bản trực tuyến sách Gray's AnatomyGiải phẫu cơ thể người, Gray, tái bản lần thứ hai mươi (năm 1918).
  • Gray's Anatomy, tái bản lần thứ nhất, năm 1858 (liên kết đến file PDF)

Liên kết ngoàiSửa đổi