Đám rối thần kinh cụt

Đám rối thần kinh cụt (gọi tắt là đám rối cụt) là một mạng lưới được tạo bởi các thần kinh gần với xương cụt.

Đám rối thần kinh cụt
Đám rối thần kinh cùng và cut
Latinh plexus coccygeus
Từ S4, S5, thần kinh sống cụt
Đến thần kinh hậu môn - cụt

Cấu trúcSửa đổi

Đám rối tạo bởi thần kinh sống cụt và một phần của thần kinh sống cùng IV (S4). Nó cho nhánh đến thần kinh hậu môn - cụt.

Xem thêmSửa đổi

Tài liệuSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi