Đánh vu hồi, hay thao tác Đánh vòng là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch.[1] Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng. Trong nhiều trường hợp, đạo quân không cần phân tách, mà toàn bộ quân sẽ cùng di chuyển. Việc bất ngờ chuyển quân đánh theo một hướng khác sẽ tạo lợi thế chiến đấu trong trận đánh, khiến quân địch không kịp trở tay.[2]

Đánh vu hồi cũng xảy ra ở cấp độ chiến lược, như trường hợp quân Mông Cổ mượn đường Đại Việt để đánh vòng Nam Tống.[3]

Danh sách trận chiến vu hồiSửa đổi

Một số trận chiến trong lịch sử đã sử dụng chiến thuật đánh vòng:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Tập chí quân đội nhân dân, Số phát hành 351-359”. Tổng cục chính trị. 1986. tr. 36. 
  2. ^ “20 trận đánh trong lịch sử dân tộc: thế kỷ X-XIII”. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. 2003. tr. 355. 
  3. ^ Viện lịch sử quân sự Việt Nam (2003). “Lịch sử quân sự Việt Nam, Tập 4”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. tr. 63. 
    Trích:
    ...đầu năm 1258, Ngột Lương Hợp Thai thống suất toàn bộ quân đội của mình tiến công xâm lược Đại Việt để mở đường đánh vu hồi Nam Tống...

Đọc thêmSửa đổi