Đô (nốt nhạc)

Trong giới hạn của cao độ, C hoặc Đô là nốt nhạc đầu tiên của phần cố định quy mô Do-Solfege. Khoảng trùng âm của nốt trên là B# (B thăng - sử dụng ở một số nước châu Âu), mà theo định nghĩa là giảm một nửa cung C#.

Nốt Đô (C) Về âm thanh nàyBật .

Hình giới thiệu minh họaSửa đổi

 
Nốt C ở bốn khóa nhạc
 
Vị trí của nốt C ở phím thứ 88 của keyboard

Tham khảoSửa đổi