Trong giới hạn của cao độ, Đô hoặc C (tiếng AnhDo) là nốt nhạc đầu tiên của phần cố định quy mô Do-Solfege và của âm giai Đô trưởng. Nốt sát âm dưới là B (đọc là Si), sát âm trên là D (đọc là ). Khoảng trùng âm của nốt Đô là B (đọc là Si thăng) hoặc Ddouble flat (đọc là Rê hai giáng, Rê giáng kép), mà theo định nghĩa là giảm một nửa cung Đô thăng - C (tức Rê giáng - D♭).

Nốt Đô trung (C4) biểu diễn theo Khoá Sol Bật.

Nốt Đô là chất liệu sàng tác âm nhạc chính của các cung Đô trưởngĐô thứ.

Nốt Đô thứ 4 trên phím đàn piano (C4) còn được gọi là Đô trung (tiếng Anh là Middle C), có tần số khoảng 261,63 Hertz, được sử dụng làm mốc tham chiếu cho khoá Khoá Đô (tiếng Anh là C-clef).

Hình giới thiệu minh họa

sửa
 
Nốt C4 ở bốn khóa nhạc
 
Vị trí của nốt C4 ở phím thứ 88 của keyboard

Âm giai

sửa

Các âm giai phổ biến khởi đầu bằng nốt Đô

sửa