Đô la đảo Hoàng tử Edward

Đô la đảo Hoàng tử Edward là một loại tiền tệ đã được sử dụng ở đảo Hoàng tử Edward vào giữa những năm 18711873. Nó thay thế cho pound với tỷ giá là 1 pound = 4,866 đô la và là tương đương với Đô la Canada, đồng tiền đã thay thế cho nó vào năm 1873. Đồng đô la được chia thành 100 cent.

Tiền xu

sửa

Chỉ có một loại tiền xu được đúc cho đô la đảo Hoàng tử Edward, nó là đồng 1 cent bằng đồng thiếc, phát hành năm 1871.

Giấy bạc

sửa

Năm 1872, giấy bạc của kho bạc được phát hành với các mệnh giá 10 và 20 đô la. Cùng năm đó, hai ngân hàng đủ tư cách là Ngân hàng đảo Hoàng tử Edward và Liên minh Ngân hàng đảo Hoàng tử Edward bắt đầu phát hành giấy bạc đô la với các mệnh giá 1, 2, 5, 10 và 20 đô la. Các ngân hàng tư nhân phát hành giấy bạc bằng đô la Canada, những loại đầu tiên trong số đó là giấy bạc thời kỳ đầu với dòng chữ "Canadian currency" (tiền tệ Canada) được in trên đó.

Xem thêm

sửa

Khác

sửa
  • Krause, Chester L. & Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801-1991 (ấn bản 18). Krause Publications. ISBN 0-87341-150-1.
  • Pick, Albert (1990). Standard Catalog of World Paper Money: Specialized Issues. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors) (ấn bản 6). Krause Publications. ISBN 0-87341-149-8.

Liên kết

sửa