Đô thị loại II

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Đô thị loại 2)

Đô thị loại II hay thành phố cấp II là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: