Đô thị loại IV

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Đô thị loại 4)

Đô thị loại IV hay thành phố cấp IV là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: