Đô thị loại I

trang định hướng Wikimedia

Đô thị loại I hay thành phố cấp I là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: