Mở trình đơn chính

Đô thị loại IV

trang định hướng Wikimedia

Đô thị loại IV hay thành phố cấp IV là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: