Đô thị loại IV

trang định hướng Wikimedia

Đô thị loại IV hay thành phố cấp IV là cấp phân loại đô thị tại một số quốc gia trên thế giới: