Đô thị tại Hậu Giang

Là những thành phố, thị xã, thị trấn, trung tâm xã trực thuộc tỉnh Hậu Giang

Đô thị tại Hậu Giang là những: thành phố, thị xã, thị trấn và các trung tâm các xã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Hiện tại tỉnh Hậu Giang có ba loại đô thị: loại II, loại III và loại V. Trong đó có đô thị, gồm: 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III, 13 đô thị loại V.[1]

Danh sách đô thịSửa đổi

Tính đến ngày 10 tháng 01 năm 2020, tỉnh Hậu Giang có 16 đô thị gồm 2 thành phố, 1 thị xã, 11 thị trấn và 2 trung tâm .[2]

Số thứ tự Tên đô thị Kiểu đô thị Năm thành lập Loại đô thị Năm công nhận Hành chính Diện tích (km²) Dân số (người) Thời điểm dân số Mật độ dân số (người/km²)
1 Vị Thanh thành phố 2010 Loại II 2019 5 phường, 4 xã 118,67 73.322 2019 618
2 Ngã Bảy 2020 Loại III 2015 4 phường, 2 xã 78,07 101.192 2019 1.296
3 Long Mỹ thị xã 2015 2010 4 phường, 5 xã 149,29 71.963 2016 482
4 Cái Tắc thị trấn 2007 Loại V 7,39 10.600 2007 1.536
5 Cây Dương 2000 14,9 8.522 2015 572
6 Bảy Ngàn 2009 13,03 11.990 2009 920
7 Búng Tàu 2011 15,1 7.413 2010 491
8 Kinh Cùng 2000 13 10.288 2000 791
9 Mái Dầm 2011 16,02 11.737 2010 733
10 Một Ngàn 2003 8,44 7.800 2003 925
11 Nàng Mau 1999 6,24 5.622 1999 901
12 Ngã Sáu 2001 14,23 9.189 2019 646
13 Rạch Gòi 2007 11,20 9.870 2007 881
14 Vĩnh Viễn 2019 2017 40,72 11.142 2018 274
15 Cái Sơn (xã Phương Bình) 1957 2013 56,59 16.174 2009 286
16 Xà Phiên 1991 2019 48,09 14.799 1999 308

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi