Đô thứ (viết tắt là Cm), còn được gọi là Si thăng thứ (viết tắt là B♯m) là một cung thứ dựa trên nốt Đô (C), bao gồm các nốt sau Đô (C), (D), Mi giáng (E) , Fa (F), Sol (G), La giáng (A), Si giáng (B) và Đô. Bộ khóa của nó có 3 dấu giáng.

Đô thứ
Giọng song songMi giáng trưởng
Giọng cùng tênĐô trưởng
Component pitches
C, D, E♭, F, G, A♭, B♭

Âm giai cung Đô thứ

Trong thời kỳ Baroque, nhạc của cung Đô thứ thường có bộ khoá với 2 dấu giáng và một vài bản nhạc hiện nay đã được biên tập lại vẫn giữ bộ khoá như vậy.

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Mi giáng trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Đô trưởng.

Hai bản concerto viết cho pianoMozart đã viết ở cung thứ, một trong số đó là ở cung Đô thứ, bản Số 24.

Đô thứ thường được sử dụng để viết về các cuộc đấu tranh anh hùng, Beethoven đã viết tác phẩm Giao hưởng số 5 ở cung này. Ba trong số 10 bản giao hưởng được đánh số của Anton Bruckner được viết ở giọng Đô thứ.

Các tác phẩm viết ở cung này

sửa

Tham khảo

sửa