Đông Đô

trang định hướng Wikimedia

Đông Đô, nghĩa là "thành phố (đô thị) phía đông", là tên gọi thông thường để chỉ một kinh đô các nước phong kiến Á Đông trong những giai đoạn có nhiều kinh đô khác nhau, hoặc dời đô về địa điểm khác.

Địa danh sửa

Việt Nam sửa

Đài Loan sửa

Nhật Bản sửa

Trung Quốc sửa

  • Một tên gọi khác của thành Lạc Dương, trong khi thành Trường An cổ thường được gọi là Tây Đô

Xem thêm sửa