Đông Đô

trang định hướng Wikimedia

Đông Đô, nghĩa là "thành phố (đô thị) phía đông", là tên gọi thông thường để chỉ một kinh đô các nước phong kiến Á Đông trong những giai đoạn có nhiều kinh đô khác nhau, hoặc dời đô về địa điểm khác.

Địa danh Sửa đổi

Việt Nam Sửa đổi

Đài Loan Sửa đổi

Nhật Bản Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

  • Một tên gọi khác của thành Lạc Dương, trong khi thành Trường An cổ thường được gọi là Tây Đô

Xem thêm Sửa đổi