Đông Florida (tiếng Tây Ban Nha: Florida Oriental) là thuộc địa của Vương quốc Anh từ 1763 đến 1783 và là một tỉnh Florida thuộc Tây Ban Nha từ 1783 đến 1821. Bao gồm bán đảo Florida, Đông Florida được thành lập như một thuộc địa của chính quyền thực dân Anh vào năm 1763, với thủ đô tại St. Augustine, từng là thủ đô của Tây Ban Nha La Florida.

Đông Florida
Lãnh thổ của Vương quốc Anh (1763–1783), Tây Ban Nha (1783–1821), Hoa Kỳ (1821–1822)

1763–1822
Cờ Huy hiệu
Biểu tượng màu đỏ của Vương quốc Anh Phải: Quốc kỳ Đế quốc Tây Ban Nha
Thủ đô St. Augustine
Thống đốc
 -  1763–1784 5 dưới Anh
 -  1784–1821 8 dưới Tây Ban Nha
 -  1821 1 Ủy viên quân sự Hoa Kỳ
Lịch sử
 -  Hiệp định Paris 10 tháng 2 1763
 -  Hiệp ước hòa bình 1783
 -  Hiệp ước Adams–Onís 1821
 -  Sáp nhập vào Lãnh thổ Florida 30 tháng 3 1822

Anh và Pháp ở Tây Ban Nha từ chiến tranh Pháp và người da đỏ (Chiến tranh Bảy Năm) sau khi chiến thắng của Tây Florida. Do các lãnh thổ mới của họ ở phía tây nam quá lớn để có thể quản lý đơn lẻ, Anh quyết định chia sông Apalachicola[1][2][3] thành hai thuộc địa. Đông Florida bao gồm hầu hết Tây Florida.

Anh nhượng cả Florida cho Tây Ban Nha trong Cách mạng Mỹ. Tây Ban Nha coi đây là thuộc địa độc lập, nhưng cơ quan chính của Tây Florida đã dần bị Hoa Kỳ chiếm đóng từ năm 1810 đến 1813. Tây Ban Nha đã ký kết phần còn lại của Đông Florida và Tây Florida cho Hoa Kỳ sau khi ký Hiệp ước Adams–Onís năm 1819. Năm 1822, Hoa Kỳ tổ chức lại thành một đơn vị duy nhất là Lãnh thổ Florida.

Thống đốc

sửa

Danh sách các thống đốc Đông Florida

sửa
Tên Nhiệm kỳ Ghi chú
John Hedges 20 tháng 7 năm 1763 – 30 tháng 7 năm 1763 thủ đô St. Augustine (tạm thời)
Francis Ogilvie 30 tháng 7 năm 1763 – 29 tháng 8 năm 1764 tạm thời
James Grant 29 tháng 8 năm 1764 – 9 tháng 5 năm 1771 Được coi là thống đốc đầu tiên.
John Moultrie 9 tháng 5 năm 1771 – 1 tháng 3 năm 1774
Patrick Tonyn 1 tháng 3 năm 1774 – 12 tháng 7 năm 1784
Vicente Manuel de Céspedes y Velasco 12 tháng 7 năm 1784 – tháng 7 năm 1790 thủ đô là St. Augustine
Juan Nepomuceno de Quesada y Barnuevo tháng 7 năm 1790 – tháng 3 năm 1796
Bartolomé Morales tháng 3 năm 1796 – tháng 6 năm 1796 tạm thời
Enrique White tháng 6 năm 1796 – tháng 3 năm 1811
Juan José de Estrada tháng 3 năm 1811 – tháng 6 năm 1812 Chiến tranh yêu nước với Hoa Kỳ
Sebastián Kindelán y Oregón tháng 6 năm 1812 – tháng 6 năm 1815 Chiến tranh yêu nước với Hoa Kỳ
Juan José de Estrada tháng 6 năm 1815 – tháng 1 năm 1816
José María Coppinger tháng 1 năm 1816 – 10 tháng 7 năm 1821 Cuộc chiến tranh đầu tiên với Hoa Kỳ

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Bernard Romans (ngày 15 tháng 11 năm 1999) [1775]. A Concise Natural History of East and West Florida. University of Alabama Press. tr. 43. ISBN 978-0-8173-0876-6.
  2. ^ James Grant Forbes (1821). Sketches, Historical and Topographical, of the Floridas: More Particularly of East Florida. C.S. Van Winkle. tr. 120.
  3. ^ A Journal of the Proceedings of the Senate of the Territory of Florida at its Second Session. publisher not identified. 1840. tr. 81.

Liên kết ngoài

sửa