Đông Hoàng, Đông Sơn

xã thuộc Đông Sơn

Đông Hoàng là một thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Đông Hoàng
Hành chính
TỉnhThanh Hóa
HuyệnĐông Sơn
Địa lý
Diện tích5,19
Dân số
Tổng cộng5.561 người (1999)[1]
Mật độ1.071
Khác
Mã hành chính16381[2]

Thông tin địa lýSửa đổi

Xã Đông Hoàng có diện tích: 5,19 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Đông Hoàng có dân số 5.561 người[1].

Xã Đông Hoàng nằm ở phía tây bắc huyện Đông Sơn. Địa giới hành chính:

Hành chínhSửa đổi

Từ thời nhà Nguyễn đến trước Cách mạng tháng Tám, xã Đông Hoàng thuộc tổng Thạch Khê, gồm các thôn: thôn Hoàng Hộc (xã Hoàng Hộc), thôn Hộc Thượng (xã Phù Liễn) và thôn Thọ Phật.[3].

Tên gọi xã Đông Hoàng có từ năm 1953[3].

Năm 1973, làng Cẩm Tú thuộc xã Đông Ninh được sáp nhập vào xã Đông Hoàng.

Năm 1977, các xã hữu ngạn sông Chu thuộc huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu, xã Đông Hoàng thuộc huyện Đông Thiệu. Năm 1982 huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn, xã Đông Hoàng lại thuộc huyện Đông Sơn.

Xã Đông Hoàng ngày nay gồm các làng: Học Thượng, Hoàng Học, Thọ Phật 1, Thọ Phật 2 (làng Thậu), Đồng Tâm, Cẩm Tú, Tâm Binh, Chùy Lạc Giang [3].

Di tích lịch sử, văn hóaSửa đổi

  • Nghè Mau rủn đề thờ thần rắn thuộc thôn thọ phật xã đông hoàng
  • Đình và nghè thôn thọ phật thờ thần cao sơn,
  • thời phong kiến khu vơc vực đanh va đền thờ thần rắn. thần cao sơn được gọi là nghè ba xã của tổng thạch khê

Giáo dụcSửa đổi

Xã Đông Hoàng có 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở và 01 trường mầm non.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ a ă â Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. tr. 44.