Đông Nam (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt từ Đông Nam có thể chỉ: