Đúc nhanh là một sự kết hợp của đúc truyền thống với tạo mẫu nhanh/ in 3D. Trong kỹ thuật này, mẫu  dùng một lần được sử dụng để tạo khuôn được tạo ra bằng các kỹ thuật in 3D như lắng đọng nóng chảy, in li-tô lập thể hoặc bất kỳ kỹ thuật in 3D nào khác.

Quy trìnhSửa đổi

  • Một mẫu dùng một lần được làm bằng RP (có thể là sáp hoặc bất kỳ loại nhựa nào khác được sử dụng trong in 3D)
  • Các mô hình nếu làm bằng sáp, trải qua sáp xâm nhập và các quy trình khác để tăng cường sức mạnh của nó và đặc tính khử sáp.
  • Khuôn được làm bằng mẫu in.
  • Tháo mẫu khỏi khuôn bằng quy trình đúc thông thường.

Ưu điểmSửa đổi

  • Dễ tạo mẫu hơn.
  • Giảm thời gian sản xuất.
  • Khả năng làm cho mẫu nhẹ hơn bằng cách loại bỏ các vật liệu không mong muốn và cứng hơn bằng cách thêm các gân.
  • Giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi