Trong nền công nghiệp âm nhạc, đĩa đơn (single) thường là một bài hát xuất hiện trong album hiện thời, nhằm mục đích để quảng bá album đó.

Đĩa đơn được phát hành theo nhiều cách khác nhau, nhưng theo bình thường, họ thường đính kèm thêm một vài bài hát khác đã được hoàn thành vào chung. Ngoài ra, nó cũng thường được đưa lên Internet để người cần có thể mua trên mạng hoặc xem miễn phí. Ngoài ra, đĩa đơn thường được chơi trên radio.

Tham khảoSửa đổi