Đơn vị đo chiều dài

Một đơn vị đo chiều dài là một chiều dài chuẩn (thường không đổi theo thời gian) dùng để làm mốc so sánh về độ lớn cho mọi chiều dài khác.

Trong hệ đo lường quốc tếSửa đổi

Trong thiên văn họcSửa đổi

Trong vật lýSửa đổi

Trong vật lý còn có thêm:

Trong hệ đo lường cổ của Việt NamSửa đổi

 • Dặm
 • Mẫu
 • Sải
 • Thước (1 mét)
 • Tấc (1/10 thước)
 • Phân (1/10 tấc)
 • Li (1/10 phân)

Trong hàng hảiSửa đổi

Trong hệ đo lường Anh MỹSửa đổi

 • Inch (1inch ≈ 2,54 xăngtimét)
 • Foot hay ft (1 ft ≈ 0.3048 mét)
 • Yard hay yd(1yd ≈ 0,9144 mét)
 • Mile/Dặm Anh (1609 mét)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi