Mở trình đơn chính

Một đơn vị đo chiều dài là một chiều dài chuẩn (thường không đổi theo thời gian) dùng để làm mốc so sánh về độ lớn cho mọi chiều dài khác.

Dưới đây liệt kê các đơn vị đo chiều dài.

Mục lục

Trong hệ đo lường quốc tếSửa đổi

Trong thiên văn họcSửa đổi

Trong vật lýSửa đổi

Trong vật lý còn có thêm:

Trong hệ đo lường cổ của Việt NamSửa đổi

  • Dặm
  • Mẫu
  • Sải
  • Thước (1 mét)
  • Tấc (1/10 thước)
  • Phân (1/10 tấc)
  • Li (1/10 phân)

Trong hàng hảiSửa đổi

Trong hệ đo lường Anh MỹSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi