Đơn vị cộng

Trong toán học, đơn vị cộng của một tập hợpphép toán cộng là một phần tử mà mọi phần tử x cộng với nó luôn bằng x. Một trong những đơn vị cộng quen thuộc nhất là số 0 trong Toán học cơ bản, ngoài ra còn có các đơn vị cộng khác trong các cấu trúc toán học khác mà phép cộng được định nghĩa, như trong nhómvành.

Ví dụ cơ bảnSửa đổi

Định nghĩa chính thứcSửa đổi

Cho tập đóng Nphép toán cộng, ký hiệu là +. Đơn vị cộng của N là phần tử e với mọi n trong N, ta có

e + n = n = n + e

Ví dụ: Công thức là n + 0 = n = 0 + n.

Đọc thêmSửa đổi

Chứng minhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • David S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley (3d ed.): 2003, ISBN 0-471-43334-9.

Liên kết ngoàiSửa đổi