Mở trình đơn chính

Đước trong tiếng Việt có thể là tên gọi một số loài thực vật: