Đước (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đước trong tiếng Việt có thể là tên gọi một số loài thực vật: