Đường

trang định hướng Wikimedia

Đường có thể chỉ:

Hoá họcSửa đổi

Đường là tên gọi chung của những chất hóa học thuộc nhóm phân tử cacbohydrat.

Toán họcSửa đổi

Xây dựngSửa đổi

Chính trịSửa đổi

Tên riêngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi