Mở trình đơn chính

Đường trong tiếng Việt có thể là: