Mở trình đơn chính

Đường

trang định hướng Wikimedia

Đường trong tiếng Việt có thể là: