Đường Hiến Tổ

Đường Hiến Tổ (chữ Hán:唐獻祖) có thể là những vị tổ tiên của nhà Đường, chưa từng làm vua nhưng được hậu thế truy tôn sau:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi