Đường Mẫn Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Đường Mẫn Hiếu Đế trong Tiếng Việt có thể là những vị hoàng đế nhà Đường sau:

Danh sách Đường Mẫn Hiếu Đế (唐愍孝帝) sửa

  • Đường Mẫn Hiếu Đế Lý Đam (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Duệ Vũ Chiêu Mẫn Hiếu Hoàng Đế)

Danh sách Đường Mẫn Hiếu Đế (唐閔孝帝) sửa

  • Đường Mẫn Hiếu Đế Lý Kiệt (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Cung Linh Trang Mẫn Hiếu Hoàng Đế, có thụy hiệu khác là Văn Hiếu Đế.
  • Hậu Đường Mẫn Hiếu Đế Lý Tồn Úc (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Quang Thánh Thần Mẫn Hiếu Hoàng Đế)

Xem thêm sửa