Đường Paulista là con đường quan trọng ở São Paulo, Brasil. Nó dài 2,8 km và có nhiều trụ sở tài chính và trung tâm văn hóa quan trọng.

Đường Paulista nhìn từ trên cao

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa