Đường Paulista là con đường quan trọng ở São Paulo, Brasil. Nó dài 2,8 km và có nhiều trụ sở tài chính và trung tâm văn hóa quan trọng.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi