Đường Paulista

Đường Paulista là con đường quan trọng ở São Paulo, Brasil. Nó dài 2,8 km và có nhiều trụ sở tài chính và trung tâm văn hóa quan trọng.

Đường Paulista nhìn từ trên cao

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi