Đường cao tốc Honam

Đường cao tốc Honam hoặc Honamseon (호남선; 湖南線) là một đường cao tốc phục vụ cho vùng HonamHàn Quốc. Đường cao tốc nối Nonsan trên Đường cao tốc Cheonan-Nonsan và Tuyến đường cao tốc nhánh Honam đến GwangjuSuncheon trên Đường cao tốc Namhae. Đường cao tốc có số là 25. Tuyến đường cao tốc nhánh Honam (Honam Gosokdoui Jiseon), (호남 고속도의 지선) có số là 251, và nối Nonsan trên đường cao tốc Honam đến Daejeon trên Đường cao tốc Gyeongbu.

25
ex 25

Đường cao tốc số 25
Đường cao tốc số 25
Hệ thống cao tốc
Quốc lộ Hàn Quốc
Đường cao tốc Hàn Quốc
Đường cao tốc Honam
Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữHonam Gosok Doro
McCune–ReischauerHonam Kosok Toro

251
ex 251

Đường cao tốc số 251
Korea Expressway No.251.svg
Đường cao tốc số 251
Hệ thống cao tốc
Quốc lộ Hàn Quốc
Đường cao tốc Hàn Quốc
Đường cao tốc Honam
Hangul
호남 고속도로지선
Hanja
Romaja quốc ngữHonam Gosok Doro Jiseon
McCune–ReischauerHonam Kosok Toro Ch'isǒn

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi

  • MOLIT Chính phủ Hàn Quốc, Bộ nhà đất, hạ tầng và giao thông vận tải Hàn Quốc

Tham khảoSửa đổi