Tam giác trắc địa trên mặt cầu.Các đường trắc địa là các cung tròn lớn.

Theo hình học vi phân, Đường trắc địa là một đường cong (trên một mặt) có độ cong trắc địa bằng không tại mọi điểm, là đường cong không gian ngắn nhất nối hai điểm cùng nằm trên một mặt cong. Đường trắc địa trên mặt cầu là các vòng tròn lớn, trên mặt trụ tròn xoay là các đường xoắn ốc, trên mặt phẳng là đường thẳng.

Tham khảoSửa đổi