Đại đoàn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đại đoàn)

Đại đoàn có thể là:

  • Đại đoàn: một đơn vị quân đội cấp chiến dịch tương đương sư đoàn khinh binh có biên chế khoảng 7000 người, là tổ chức cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở giai đoạn từ 1949 đến 1955.
  • Đại đoàn (Hoa Kỳ): tổ chức cấp sư đoàn binh chủng hợp thành, bao gồm các lữ đoàn. Tổ chức này được phát triển trong chiến tranh Triều Tiên và đạt đến độ hoàn chỉnh trong Chiến tranh Việt Nam.
  • Một cách gọi khác của Sư đoàn, được quân đội Trung Hoa Dân Quốc và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và Nội chiến Trung Quốc 1945-1949.