Đại Huyền Tích

Đại Huyền Tích, hay còn gọi là Bột Hải Cảnh Vương hoặc Bột Hải Minh Tông (trị vì 871 - 895), là vị quốc vương thứ 13 của vương quốc Bột Hải. Ông là đích tôn của Đại Kiền Hoảng, người mà ông đã kế vị.

Đại Huyền Tích
Hangul
대현석
Hanja
大玄錫
Romaja quốc ngữDae Hyeon-seok
McCune–ReischauerTae Hyŏn-sŏk
Hán-ViệtĐại Huyền Tích

Miếu hiệu của ông là Minh Tông. Miếu hiệu Minh Tông này là được đời sau truy phong cho ông và là miếu hiệu thường dành cho những vị vua anh minh. Đều đó có nghĩa rằng vua Đại Huyền Tích này là vị vua anh minh. Tuy nhiên trong thời kỳ ông cai trị, vương quốc Bột Hải đã bị mất dần lãnh thổ.

Năm 886 bộ lạc Hắc Thủy Mạt Hạt ở đông bắc vương quốc Bột Hải đã đánh chiếm rất nhiều thành trì của vương quốc Bột Hải tại ba tỉnh Hoewon, Anwon và Anbyeon. Cùng năm 886 nước Tân La (đời vua Tân La Định Khang Vương) ở phía nam vương quốc Bột Hải cũng xuất quân đi đánh chiếm nhiều thành trì của vương quốc Bột Hải tại tỉnh Namhae.

Năm 895, vua Bột Hải Minh Tông (Đại Huyền Tích) mất, thế tử Đại Vĩ Hài lên kế vị ngôi vua Bột Hải.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi