Đại Khánh (大庆市) là một địa cấp thị của tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng dân số 2,58 triệu người, trong đó đô thị là 1,184 triệu, chủ yếu là dân tộc Hán và 31 dân tộc thiểu số khác như Mãn Châu, Mông Cổ, Triều Tiên và Hồi. Mật độ dân số là 112,69 người/km², mật độ đô thị là 205,07 người/km².

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Đại Khánh quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi