Đại Mục Vương hậu Hoàng Châu Hoàng Phủ thị (tiếng Hàn대목왕후 황보씨; Hanja大穆王后 皇甫氏) hay còn được gọi là Đại Mục Vương hậu (tiếng Hàn태목왕후; Hanja太穆王后) là một công chúa Hoàng gia Cao Ly, con gái duy nhất của Cao Ly Thái TổThần Tĩnh Vương thái hậu,[4] cũng là em gái duy nhất của Cao Ly Đới Tông.[5] Bà trở thành Hoàng hậu của Cao Ly thông qua cuộc hôn nhân với Cao Ly Quang Tông, người anh cùng cha khác mẹ thứ 4 của cô với tư cách là người vợ đầu tiên và là chính thê của ông[6], trở thành mẹ của người kế vị, Cao Ly Cảnh Tông. Bà trở thành Vương hậu Cao Ly trị vì đầu tiên nối tiếp dòng tộc mẹ của mình, sau này thường được sử dụng cho các vương hậu Cao Ly khác.[6]

Đại Mục Vương hậu
대목왕후
Vương hậu Cao Ly
Tại vị?–?
Tiền nhiệmHưng Phương Công chúa
Kế nhiệmVăn Huệ Vương hậu
Vương hậu Cao Ly
Tại vị?–?
Tiền nhiệmVăn Thành Vương hậu
Kế nhiệmHiến Túc Vương hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuCao Ly Quang Tông
Hậu duệ
 1. Cao Ly Cảnh Tông[1]
 2. Hiếu Hòa Vương thái tử
 3. Thiên Thu Điện phu nhân
 4. Bảo Hoa Cung phu nhân
 5. Văn Đức Vương hậu[2]
Tôn hiệu
Đại Mục Vương hậu (태목왕후, 太穆王后)[3]
Thụy hiệu
An Tĩnh Tuyên Minh Ý Dự Tín Kính Cung Bình Tĩnh Duệ Đại Mục Hoàng hậu
안정선명의정신경공평정예대목왕후
(安靜宣明懿正信敬恭平靜睿大穆王后)
Hoàng tộcHouse of Wang (theo hoàng tộc)
Hoàng Châu Hoàng Phủ (theo kết hôn)
Thân phụCao Ly Thái Tổ
Thân mẫuThần Tĩnh Vương thái hậu Hoàng Phủ thị

Năm 956, khi vua Quang Tông ban hành luật giải phóng nô lệ (노비안검법, 奴婢按檢法) để sửa chữa những tệ nạn của chế độ nô lệ là nô lệ thường bị coi thường và phản bội chủ nhân của họ.[7] Sau khi biết chuyện này, vương hậu tha thiết cầu xin, nhưng Quang Tông phớt lờ và từ chối lời cầu xin của bà, đồng thời ban hành lệnh giải phóng. [8]

Thụy hiệu sửa

 • Vào tháng 4 năm 1002 (trị vì năm thứ 5 của Vua Mục Tông), tên An Tĩnh (안정, 安靜) được thêm vào.
 • Vào tháng 3 năm 1014 (trị vì năm thứ 5 của Vua Hiển Tông), tên Tuyên Minh (선명, 宣明) được thêm vào.
 • Vào tháng 4 năm 1027 (trị vì năm thứ 18 của Vua Hiển Tông), tên Ý Dự (의정, 懿正) và Tín Kính (신경, 信敬) được thêm vào.
 • Vào tháng 10 năm 1056 (trị vì năm thứ 10 của Vua Văn Tông), tên Cung Bình (공평, 恭平) được thêm vào.
 • Vào tháng 10 năm 1253 (trị vì năm thứ 40 của Vua Cao Tông), tên Tĩnh Duệ (정예, 靜睿) cũng được thêm vào thụy hiệu của bà.

[9][10][11]

Gia đình sửa

Trong văn hóa đại chúng sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “경종 총서”. Goryeosa (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 2. ^ Seolhwa, Hebe (7 tháng 10 năm 2014). “고려06대 성종왕후 - 문덕왕후 유씨(文德王后 劉氏) 광종 + 대목왕후의 딸”. Naver Blog (bằng tiếng Hàn). Naver. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 3. ^ 국역 동문선 (bằng tiếng Hàn). University of Michigan: National Culture Promotion Association, 민족 문화 추진회. 1997. tr. 194. ISBN 9788981331184.
 4. ^ Serphia (6 tháng 9 năm 2004). “대목왕후”. Naver Blog (bằng tiếng Hàn). Naver. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 5. ^ Jong-ki, Park (1999). 5백년고려사 [The 500 Years of Annals of the Goryeo Dynasty] (bằng tiếng Hàn). University of Michigan: Pureun History, 푸른역사. tr. 49, 56–57. ISBN 9788987787176.
 6. ^ a b Hyadang, Neungin (5 tháng 5 năm 2020). “고려...광종의 결혼과 족내혼”. Naver Blog (bằng tiếng Hàn). Naver. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 7. ^ “고려시대 史料 Database”. Goryeosa (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 8. ^ “고려시대 史料 Database”. Goryeosa (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 9. ^ “고려시대 史料 Database”. db.history.go.kr (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 10. ^ “고려시대 史料 Database”. db.history.go.kr (bằng tiếng Trung). Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 11. ^ “대목왕후의 시호” [The Posthumous name of Queen Daemok]. CultureContent (bằng tiếng Hàn). Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2021.

Liên kết ngoài sửa