Đại Nghĩa Ninh

Đại Nghĩa Ninh Quốc là một quốc gia do Dương Càn Trinh thành lập tại vùng Vân Nam, Trung Quốc.

Đại Nghĩa Ninh
大義寧
大义宁

929–937
Thủ đôThái Hòa
Tôn giáo chính
Phật giáo
Chính trị
Chính phủQuân chủ chuyên chế
Lịch sử 
• Dương Càn Trinh soán vị
929
• Đoàn Tư Bình soán vị
937
Tiền thân
Kế tục
Đại Thiên Hưng
Vương quốc Đại Lý

Năm 928, Dương Càn Chân lập Triệu Thiện Chính lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Thiên Hưng, cũng xưng là Hưng Nguyên Quốc. Năm 929, Đông Xuyên tiết độ sứ Dương Can Trinh phế hoàng đế Đại Thiên Hưng (Hưng Nguyên Quốc) là Triệu Thiện Chính, kiến lập Đại Nghĩa Ninh Quốc, cải niên hiệu thành Hưng Thánh. Năm 930, Dương Can Trinh bị kì đệ là Dương Chiếu soán vị, Dương Chiếu lên ngôi, cải niên hiệu sang Đại Minh. Năm 937, Hải Thông tiết độ sứ Đoàn Tư Bình khởi binh ở 37 bộ phía đông Vân Nam, Dương Chiếu binh bại tự sát, Dương Can Trinh bỏ thành chạy trốn nhưng bị quân của Đoàn Tư Bình bắt được, Đại Nghĩa Ninh diệt vong. Đoàn Tư Bình sau lập nên Đại Lý Quốc.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đại Lý quốc sử,Đoàn Ngọc Minh
Tiền nhiệm:
Đại Thiên Hưng
Đại Nghĩa Ninh Quốc
929 - 937
Kế nhiệm:
Đại Lý