Đại Syria là tên gọi một khu vực ở Cận Đông bao quanh miền Đông Địa Trung Hải mà hiện nay là lãnh thổ các nước Cộng hòa Ả Rập Syria, Cộng hòa Liban, Vương quốc Jordan, Palestine, Israel. Căn cứ kết quả khảo cổ, người ta kết luận rằng Đại Syria là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại.

Tham khảoSửa đổi