Đại Thánh Đế

trang định hướng Wikimedia

Đại Thánh Đế (chữ Hán: 大聖帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa