Đại Thánh Đế

Thụy hiệu của một số vị quân chủ khối đồng văn Đông Á

Đại Thánh Đế (chữ Hán: 大聖帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi