Đại Tiên (chữ Hán: 大㒨) là một từ cổ dùng để chỉ những người hoặc muông thúthực vật đã dày công tu luyện để thoát tục thành Tiên, không nằm trong Tam Giới, thậm chí họ còn bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Danh hiệu này đạt tới cảnh giới thượng thừa, cao nhất ở cõi Tiên, những vị Đại Tiên thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện và tiểu thuyết mang tính huyền huyễn, kỳ ảo, siêu thực, siêu nhiên hoặc chỉ đơn thuần là chứa đựng nhiều sự phóng đại, hoa mỹ hóa.

Trấn Nguyên đại tiên

Danh sách Đại Tiên

sửa