Đại Vũ Khẩu (tiếng Trung: 大武口区, Hán Việt: Đại Vũ Khẩu khu) là một quận thuộc địa cấp thị Thạch Chủy Sơn, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại Vũ Khẩu có diện tích 1007 km2, dân số khoảng 230.000 người. Mã số bưu chính 753000. Ở quận này có khu công nghiệp dành cho các ngành công nghiệp nhẹ không ô nhiễm hoặc ít ô nhiễm.

Tham khảoSửa đổi